Tegninger - Bilder på papir


T E G N I N G E R  /  B I L D E R  P Å  P A P I R 

Halvprofil. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Halvprofil, 2016, tegning/akvarell, 29,5 x 20,5 cm, t.k.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Ansikt II. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Ansikt II, 2015, Blyant, 28 x 19 cm, p.e.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Ansikt VIII. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Ansikt VIII, 2015, Tusj, 28 x 19 cm, t.k.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Akt og ørn. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Akt og ørn, 2000-14, tegning/collage/gouache, 44 x 34 cm, p.e.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Oppstilling. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Oppstilling, 1988-94, tegning/collage, ca. 35 x 30 cm, p.e.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Jente med hund I. Copyright Magne Vatneødegård / BONO
Jente med hund II. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Jente med hund II, 1984, blyant, 68 x 48 cm, t.k.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Jente med hund I, 1984, blyant, akvarell, 68 x 48 cm,

Oslo kommune. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Mann med rull. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Mann med rull, 1984, tegning/pastell, 60 x 35 cm, p.e.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

To soldater I. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

To soldater I, 1984, blyant, 23 x 18,5 cm, p.e. 

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

To soldater II. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

To soldater II, 1984, blyant, 23 x 18,5 cm, p.e.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

To soldater. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

To soldater, 1978 - 79, gouache, 57 x 45,5 cm, p.e.

Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Liggende objekt. Copyright Magne Vatneødegård / BONO

Liggende objekt, 1984, blyant/airbrush, 69 x 84 cm, t.k.Copyright Magne Vatneødegård / BONO